Selecteer een pagina

AANPAK

PLAN VAN AANPAK

Na inventarisatie en formulering van de probleemstelling, in samenspraak met directie en eventueel management, zal een plan van aanpak opgesteld worden. Doel ervan is om een duidelijk, inzichtelijk stappenplan met elkaar over een te komen hoe een en ander kan leiden tot veranderingen. Dit wordt gedaan met gebruikmaking van de DAP-methode (Diagnose, Actie, Procesbegeleiding).

DIAGNOSE-FASE

Hierin wordt systematisch getoetst wat de effectiviteit van de organisatie is. Oftewel de mate waarin het geheel aan activiteiten binnen een organisatie/bedrijf bij zal dragen tot het verwezenlijken van de afgesproken doeleinden van deze organisatie. Deze fase kent een proces van overeenstemming over de wijze waarop naar de doelstellingen, werkwijze en dergelijke van een organisatie gekeken wordt. Het gaat hier om het vastleggen van criteria en moet resulteren in (on)bewuste meetpunten.

ACTIE-FASE

Via een proces van planning, implementatie en evaluatie toe werken naar de gewenste verhoging van de effectiviteit van de organisatie. Oftewel simpel gezegd: handen uit de mouwen en tot actie komen!

PROCESBEGELEIDING

Deze begeleiding bestaat eruit om de organisatie/het bedrijf bewust te maken of inzicht te geven in de organisatieprocessen. Uitkomst van dit alles moet zijn dat directie, management en haar medewerkers de bereidheid moeten hebben tot verandering; oftewel de confrontatie tussen bestaande en gewenste organisatie-situatie die in zich moet hebben om op een gemotiveerde wijze tot actie over te gaan.

ADRES

Dutch  Valour Company
Imkerhei 8
5685 GD Best
M: 0031(0)6 12 777 235
E: info@dutchvalourcompany.nl

ADVIES & ANALYSE

Organisatie en verandering
Organisatiescan
Competentiescan
Drijfveren analyse
Persoonlijkheidsvragenlijsten 

ONTWIKKELING

Opleidingen
Persoonlijke begeleiding
Interim management
Performance management
HR instrumentarium 
HR Dashboard